ABBAIO – Grand Champion Polski

ABBAIO Chubby Hubby aka. ❤ ABI ❤ Black Tail-Czarny Ogon FCI

W dniu 29.09.2022 r. otrzymała tytuł Grand Championa Polski.